Добивът на диаманти през 2006 г.

Добивът на диаманти през 2006 г. е на стойност 12 милиарда долара


Най-големият производител на диаманти остава Русия
Световният добив на диаманти през 2006 г. се е увеличил с 3,8%
в сравнение с предходната година, достигайки 12 милиарда долара.
Растежът е отбелязан за сметка на Ботсуана, където се произвеждат
най-скъпите диаманти, заявиха от Кимберлийския процес.
Най-големият производител на диаманти остава Русия.
 По данни на организацията, нейните 45 страни-членки,
 който обхващат почти целия световен пазар на тези
скъпоценни камъни, са добили 175,5 милиона карата,
 което е с 0,7% по-малко в сравнение с 2005 г.
През 2006 г. Русия е добила 38,361 милиона карата
 диаманти на стойност 2,574 милиарда долара.
Средната цена на карат е била 67,11 долара. Най-висока
 е била стойността на карат диамант в Лесото, където той
 се е продавал за 743,23 долара, а най-ниска в Конго - 14,9 долара.
{START_COUNTER}